Visos kategorijos

.

.

Prekių grąžinimo sąlygos


1. Jei Pirkėjas yra vartotojas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2281 straipsnyje, jis turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, užpildydamas žemiau pateiktą grąžinimo anketą Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, taikomos šios prekių gražinimo sąlygos:


1.1. Jei grąžinama prekė pirkta el. parduotuvėje www.printplius.lt – Pirkėjas turi užpildyti žemiau pateiktą anketą per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.


1.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, originalioje gamintojo pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.


1.3. Norima grąžinti prekė nėra įtraukta į negrąžintinų prekių sąrašą, bei į sąrašą prekių, grąžintinų tik Pardavėjui sutinkant, nurodytą 2014-07-22 LRV Nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda internete - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/gbRnEdgWgw) aktualioje redakcijoje, galiojančioje pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu.


2. Jei Pirkėjo grąžinamos prekės atitinka šiame skirsnyje nurodytas sąlygas, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžins Pirkėjui iš Jo gautus pinigus, įskaitant prekės pristatymo Pirkėjui išlaidas.


3. Pardavėjas turi teisę nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekes iš Pirkėjo arba Pirkėjas pateiks įrodymų, kad išsiuntė prekes Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.


4. Pirkėjas prekes turi pristatyti arba išsiųsti Pardavėjui savo sąskaita (t.y. Pirkėjas prisiima tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas).


5. Visais atvejais kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 3 darbo dienas po prekių grąžinimo.
Tik toms kasetėms, kurios turi serijos numerį. Jei gaminys jo neturi, įveskite "NONE".

Teisingas RMA (defektinių) kasečių pridėjimas.

  • ⦿ Sugedusi kasetė turi būti nufotografuota kartu su bandymų lapu.
  • ⦿ Matomas kasetės modelis.
  • ⦿ Matomas serijos numeris.


Jei kasetės serijinis numeris yra kitoje kasetės pusėje, turi būti dvi nuotraukos.

Jei kasetė neįskaitoma, būtina nufotografuoti kasetės modelį ir serijos numerį bei spausdintuvo ekrano arba klaidos pranešimo nuotrauką.Jei kasetė neįskaitoma, būtina nufotografuoti kasetės modelį ir serijos numerį bei spausdintuvo ekrano arba klaidos pranešimo nuotrauką.Neteisingas defektinės kasetės pristatymas yra tada, kai:

  • ⦿ Kasetė fotografuojama atskirai nuo bandymų lapo.
  • ⦿ Kasetės serijos numeris ir modelis nenufotografuoti.
  • ⦿ Testo lapo nėra.